PVC SPOJKA Ø100 mm, PVC SPOJKA Ø125 mm

  • Priključitev zračnih kanalov enakega premera.
  • Narejena iz bele plastike.
  • Zasnovana za neposredno vgradnjo v zračni kanal in opremljena z zapornim obročem.
  • Priključni premeri dimenzije 100 mm ali 125 mm