ABS CEV 150×70 mm

• Dovodno in odvodno prezračevanje različnih prostorov.
• Oblikovanje prezračevalnih sistemov
• Iz ABS plastike
• Velikost: 60х122 mm
• Povezovanje različnih elementov v prezračevalnih sistemih