PREDSTAVITEV DRUŽINSKEGA podjetja VAFRA Company d.o.o. Zametki našega družinskega podjetja segajo daleč nazaj, v leto 1965, ko je oče Franjo Verdnik ustanovil obrtno delavnico drobnih kovinskih izdelkov, s sedežem v Grižah 125. Iz imen članov družine se je izoblikoval naziv delavnice VAFRA, ki je še danes pomemben zaščitni znak vseh proizvodov podjetja. Proizvodna dejavnost se je pod strokovnim vodstvom očeta Franja uspešno razvijala ter izpopolnjevala in ob osamosvojitvi Slovenije dosegla pomemben delež na trgu kovinsko predelovalne obrti. Na uspešen razvoj obrtne delavnice je v veliki meri vplivala tudi družinska pripadnost k usmeritvi za proizvodno dejavnost, saj se je že leta 1986 pridružil k skupni obratovalnici tudi sin Andrej Verdnik. Razmere na trgu so narekovale nenehno prilagajanje razvojnih ciljev in tako je bilo potrebno poleg proizvodne dejavnosti organizirati tudi marketinško dejavnost. V ta namen je oče Franjo leta 1992 ustanovil družbo Vafra Company d.o.o., ki jo od leta 1995 naprej uspešno vodi sin Andrej. Družba Vafra Company d.o.o. in Vafra obratovalnice skupaj predstavljajo celovito proizvodnjo – marketinško organizacijo kovinsko predelovalne dejavnosti. Podjetje je tržno naravnano, saj prodaja svoje proizvode na celovitem slovenskem tržišču, usmerja pa se tudi na tuje trge zlasti na Hrvaško, Bosno, Avstrijo. S svojimi proizvodnimi zmogljivostmi je podjetje sposobno, da se po obsegu in dinamiki prilagodi potrebam poslovnih partnerjev, če gre za pomembna naročila. Dolgoletna tradicija in sposobnost prilagajanja potrebam trga sta pomembna garancija poslovnim partnerjem, da se bodo odločili za nakupe pri našem družinskem podjetju. Za vse informacije in navezavo poslovnih stikov nas pokličite ali nam pišite!