CEVNI VENTILATORJI WKA

Cevni ventilatorji WKA  so zasnovani tako, da podpirajo naravno prezračevanje znotraj kanalizacije oz. kjer se potrebuje takšno prezračevanje. Uporabljajo se na območjih, ki so daleč od glavnih vodov. Odvisno od načina vgradnje lahko delujejo kot dovodni ali odvodni ventilatorji.