LOVILNI JAŠEK ZA METEORNE VODE 300×155/110 mm -HORIZONTALNI IZLIV

Lovilni jašek za meteorne vode z horizontalnim izlivom je namenjen za odvajanje deževnice in površinske vode v kanalizacijski sistem.