LOVILNI JAŠEK ZA METEORNE VODE 300×155/125/110 mm – VERTIKALNI IZLIV

Lovilni jašek za meteorne vode z vertikalnim izlivom je namenjen za odvajanje deževnice in površinske vode v kanalizacijski sistem.